Behåll läsningens magi

En del föräldrar slutar att läsa för sina barn när de väl har kommit igång med läsningen själva. Även om det känns bättre att de läser själva så bör man fortsätta med lässtunderna, speciellt med tanke på att dessa uppskattas och värdesätts. Varför inte vara den som lyssnar på sagan eller varför inte läsa sagan med inlevelse och skådespeleri tillsammans. Genom att fortsätta med högläsningen kan en starkare och bättre grund för läsning skapas, samtidigt som barnets ordförråd växer och blir större parallellt med att ditt barns kärlek till läsning också stärks.Behåll läsningens magi 2

Det är lätt hänt att i all vardagens stress och fritidsaktiviteter glömma vikten av att barn måste få möjligheter till att läsa hemma och inte bara i skolan. För att bli en duktig läsare krävs det ungefär 5000 timmars lästräning. Det gäller även att som förälder stimulera och uppmana barnet till svårare och mer krävande läsning som ligger över barnets befintliga nivå. Det är genom denna handling som barnet blir medveten om att det finns mer att lära och förstå. Om barnen själva får välja och bestämma väljer de allra flesta av dem att läsa lättlästa böcker som ligger inom deras komfortnivå och som inte uppmanar deras läsande. Resultatet blir då att läsningen går långsamt och på sikt får barnen svårt att nå upp till den läsnivå som krävs för att klara av högre studier. En undersökning bland elever i 8:e klass visade att av de som fått godkända betyg i alla ämnen brukade alla läsa böcker. Bland de elever som inte fått godkänd betyg i tre eller flera ämnen var det inga som läste böcker frivilligt.

Böcker och läsning bör redan i tidigt ålder bli viktiga komponenter i barnens liv. Det är under barnens tidiga ålder som acceptans och gillande till böcker kan skapas, men det måste också underhållas.  Läsningar är under hela barnens uppväxt positivt relaterat till fantasifullhet, förmåga till att reflektion och abstrakt tänkande. Utvecklingen till tänkandet hänger samman med utvecklingen av skriftspråket och läsandet. Inga andra aktiviteter kan ersätta de positiva aspekterna av läsandet. Genom att uppmuntra till läsning och göra det till en gemensam aktivitet kan man som förälder väcka och behålla läslusten hos barnen och familjen. Kom ihåg, varje ny bok är en början på ett nytt äventyr.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *