Barnlitteratur genom tiderna

Barnlitteratur omfattar både böcker som läses av barn och böcker som anses vara lämpliga för barn av lärare, föräldrar, bokförläggare med mera. Historiskt har barnböckerna haft en central roll i barnens uppfostran. Genom boken kunde värderingar och normer som till exempel religion och renlighet präntas in i barnen. De böcker som skrevs åt barn var knuten till pedagogiken och skrevs till en början av pedagoger som var intresserade av barns läsning. Att läsa böcker var från början ett privilegium som endast de förmögna barnen hade råd med.

Barnboken visar hur synen på barn har förändrats genom tiderna. Barn har ofta setts som ”den andre”, som befinner sig i den vuxnes skugga. Historiskt har man betraktat barn som vilda och djuriska varelser samt i en lite mer positiv anda som primitiv och ofördärvad varelse. Barns möjligheter till skolgång är en av de allra viktigaste faktorerna till barnbokens utveckling. Om det inte fanns så många läskunniga barn hade man inte behövt publicera några barnböcker.Barnlitteratur genom tiderna 22

Astrid Lindgren är en av de mest folkkäraste barnförfattarna genom tiderna och hennes böcker läses än idag av många barn och vuxna runt om i världen. Hon har bland annat skrivit böckerna om Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga och Bröderna Lejonhjärta. Hennes böcker har översatts till många språk samt gett upphov till älskade barnfilmer.

En annan känd svensk författarinna är Selma Lagerlöf. Hon har skrivit flertalet böcker men en av hennes kändaste verk är Nils Holgerssons underbara resa. Boken var från början tänkt som en lärobok i geografi och har även översatts till 60 olika språk runt om i världen. År 1909 fick hon som första kvinna någonsin ta emot nobelpriset i litteratur.

Dagens barnböcker
Svenska barnboksinstitutets bokprovning för år 2013 visar att under 2012 gavs det ut 1770 barn- och ungdomsböcker i Sverige. För 2013 fanns en tydlig tendens som genomsyrade barnböckerna, nämligen böcker om utanförskap och ensamhet. Detta är i och för sig inget nytt inom barnlitteraturen, skillnaden är dock att man går djupare in på ämnet. Nya anledningar till utanförskap har även under de senaste åren blivit aktuella och detta är ämnen som tas upp inom barnböckerna. Exempel på detta är bland annat utanförskap på grund av etnicitet eller en funktionsnedsättning. Det är oerhört viktigt att dessa frågor lyfts och poängteras. Även barn och ungdomar behöver bli medvetna om de problem som existerar och som påverkar andra barns vardag. Det är endast genom medvetenhet som man kan skapa förändringar och barnlitteratur är en stor hjälp i denna fråga.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *