Senast

Barnlitteratur genom tiderna

Barnlitteratur omfattar både böcker som läses av barn och böcker som anses vara lämpliga för barn av lärare, föräldrar, bokförläggare med mera. Historiskt har barnböckerna haft en central roll i

Behåll läsningens magi

En del föräldrar slutar att läsa för sina barn när de väl har kommit igång med läsningen själva. Även om det känns bättre att de läser själva så bör man

frontpage